Monday, March 3, 2014

Türklerin Dünya’ya hediyesi - Roman’lar


Roman’lar, Hindistan'ın Pencap-Sind nehir havzası boyunca (Pakistan ve Afganistan) bulundukları  bölgelerden 1050 civarında İran ve Anadolu üzerinden dünyaya yayılmış Hint-Avrupa kökenli bir halktır. Avrupa da bir dönem Roman’ların Mısır orijinli olduğu kabul edildiğinden kendilerine Gypsy (yada Gipsy) yada kıpti denmiştir. Çingene kelimesi de, Yunanca “tsinganos” kelimesinden türemiştir. Romani dilinde Rom koca, Romni de karı/eş anlamındadır. Roma kelimesi ise koca ve karı kelimelerinin ortak çoğul haliydi.


(Resimde MS 1000 yılında Asya ve Avrupa devletleri. Maviyle boyalı olanlar Türk devletleri.)

18. Yüzyıl Avrupa’sın da Roman’ların Mısırlı Isis rahipleri soyundan geldikleri sanılıyordu. 1844 yılında August Friedrich Pott Romani dilinin Sanskritçenin bir kolu olduğunu kanıtladı. Son dönemde DNA testleri de bu tespiti doğruladı, böylece Romanların kuzey Hindistan orijinli oldukları ortaya çıktı.

Gazneliler – Sindh ve Penjap dan çıkış

MS 1000 civarlarında bugünün Afganistan’ında hüküm sürmekte olan Türk devleti Gazneliler, Hindistan’a doğru yayılma politikası izlediler. 1027 yılında Gazneli Mahmut, Sind ve Pencap bölgelerini işgali etti. Bu seferler sırasında 500.000 Hintli Romanı esir aldığı ve köle olarak ülkesine götürdüğü bilinmektedir. Roman’ların yerlerinden edilmeleri ve gezginlikleri böyle başlamıştır.

Büyük Selçuklular – Anadolu’ya sürülüş

1040 yılında iki Türk ve müslüman devlet Büyük Selçuklular ve Gazneliler karşı karşıya geldi. Büyük Selçuklular, Gaznelileri Dandakan savaşında yenerek Horasan bölgesine hakim oldular. Savaşta dağılan köle Hint(Roman) askerleri Doğu Ermenistan’a yerleşti.

1045'te Bizans’lılar Kars yakınındaki Ani'yi zaptedip Ermeni devletine son verince savunmasız kalan bölge, 1064'te Büyük Selçuklu sultanı Alparslan'a teslim olmuştur. Selçuklular, Hint(Roman) askerleriyle yanlarındaki aileleri ve Ermenileri Bizans’ın kontrolü altındaki Anadolu’ya sürdüler. 
1071 yılında Büyük Selçuklu Hakanı Alpaslan’ın Malazgirt zaferinin ardından Selçuklular Anadolu’ya hızla hakim oldular.

Anadolu’dan Avrupa’ya yayılış


İki yüzyıl boyunca Anadolu’da yaşayan Roman’ların bir bölümü 13. yüzyılda Boğazları geçerek Balkanlara yerleşti. 1370'te Eflak'a geçen Roman’lar  bu asrın sonlarında Erdel'e göçtüler. Almanya'da ilk olarak 1417'de, Fransa'da 1427 de, İtalya'da 1433 de görüldüler. İngiltere'ye geçişleri  14.yüzyılda,  Amerika'ya gitmeleri ise 19.yüzyıldadır.   Köleliğin kaldırıldığı 1864 yılına kadar çoğunluk köleliğin hala geçerli olduğu Balkanlarda, doğu Avrupa’da ve Romanya’da yaşıyorlardı. 


 1971 yılında Dünya Romani'ler kongresinde kabul edilen bayrakları.