Monday, May 5, 2014

Zaman Bankacılığı (TimeBanking)


Zaman bankacılığı değişim aracı olarak para yerine zaman birimleri kullanılan karşılıklı hizmet değişim modelidir. 

Dolaşım birimi, bir insanın bir saatlik işçilik bedelidir.

Zaman bankacılığı öncelikle serbest pazar sisteminin değer vermediği çocuk danışmanlığı, yaşlı bakımı, komşulara yardım gibi gönüllülük esasına dayanan işleri teşvik etmek ve ödüllendirmek için kullanılır. 

Kişi bu tip toplumsal hizmetler için harcadığı zaman ölçüsünde benzer hizmetleri alabilmek için zaman kazanır. Zaman bankacılığı 1980'lerde ABD‘’de başladı. Bugün 26 ülkede Zaman bankası var.